Fijne vakantie!

Het is een tijdje geleden dat wij – het bestuur van speeltuin de Bras – van ons op deze plek hebben laten horen. Hebben we stil gezeten? Absoluut niet! Achter de schermen is de besturing van de speeltuin vol gas doorgegaan. En dat merk je:
– Toen we tijdens de versoepelingen open mochten, waren we open.
– Toen we tijdens de versoepelingen mochten verhuren, verhuurden we.
– Het onderhoud dat we gepland hadden, hebben we uitgevoerd. De speeltuin is tip top in orde!

Uiteraard heeft de pandemie ons ook geraakt. Maar zo goed en zo kwaad als het kon, hebben we hier een mouw aan weten te passen. Met één doel in zicht: ervoor zorgen dat “onze” kinderen in alle vrolijkheid (én veiligheid) zorgeloos konden spelen!

Hopelijk is de pandemie op zijn retour. Zonder tegenbericht van kabinet/gemeente/eigen verstand is de speeltuin gedurende de zomervakantie op weekdagen en bijna alle zondag geopend. Wij zien jullie kinderen graag genieten in de speeltuin!

Fijne zomervakantie!
Bestuur speeltuin de Bras

We mogen weer!

Na de meest recente Corona-persconferentie en daarna het beraad bij Gemeente Delft is de uitkomst dat onze speeltuin weer open mag! Vanaf maandag 8 maart! Supernieuws, eindelijk kunnen we de kinderen weer een plek bieden om zich uit te leven. Uiteraard blijven de Corona-maatregelen van kracht, zoals afstand houden tussen de volwassenen, handen wassen (volwassenen én kinderen), enzovoort.
We hopen dat deze versoepeling een opmaat is naar het oude normaal. Daarom vragen we met klem aan onze bezoekers om zich te houden aan de maatregelen.
Door het samen te doen, kunnen we weer samen spelen!

Tweede lockdown + verlenging

Half december 2020 moest Speeltuin de Bras opnieuw haar hekken sluiten vanwege de lockdown als gevolg van corona. De sluitingsperiode is recent verlengd naar 9 februari 2021.
We hopen dat we in de lente weer open mogen, maar wie zal het zeggen…
Houd hoop en geloof dat er een moment zal aanbreken dat de kinderen weer volop kunnen spelen in de speeltuin en de volwassenen verlost zullen zijn van die deprimerende anderhalve-meter-afstand-samenleving.
Hou vol!

Tijd voor een update

Voor wat betreft de reguliere opening is speeltuin de Bras volledig open! Dit omvat onder andere:
– De normale openingstijden van 13:30 tot 17:30
– Geen maximum aan het aantal kinderen
– Het buffet (drinken, snoepjes, chips etc.) is geopend
– Het klein speelmateriaal (zandbakspullen, fietsjes, etc. ) is beschikbaar
– Toiletten zijn beschikbaar

Wat wel geldt: de huidige regels inzake corona, waaronder:
– handen wassen, zowel kinderen als volwassenen
– afstand houden tussen volwassenen die niet tot één gezin behoren
– gezond verstand gebruiken
– en al meer

De kinderen kunnen in de speeltuin weer kind zijn! En als de volwassenen de regels in acht nemen… dan komt het helemaal goed!

Bestuur Vereniging Speeltuin de Bras

We gaan weer open! Maar dan net iets anders…

Speeltuin de Bras was de afgelopen weken gesloten. Op last van Gemeente Delft, maar ook op last van het bestuur: vanwege alle onduidelijkheid over het coronavirus kon de veiligheid van onze kinderen, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers niet worden gewaarborgd.

Dinsdag 21 april kondigde de Nederlandse regering aan dat een versoepeling van de coronamaatregelen is toegestaan voor onder andere sportverenigingen (de speeltuin valt onder deze categorie). NUSO (branche-organisatie), Sportfondsen (werkgever van onze toezichthouder) en Gemeente Delft (eigenaar van de speeltuin) hebben hierop een standpunt ingenomen en ons voorzien van adviezen en richtlijnen voor een “intelligente” openstelling van de speeltuin. De gemeente heeft wel als voorwaarde gesteld dat er een plan van aanpak moet worden ingediend, waarin beschreven is hoe speeltuin de Bras invulling geeft aan de “intelligente” openstelling, met nadruk op veiligheid, gezondheid, hygiëne en de geldende anderhalvemeterafstandregel.

Ons plan van aanpak is goedgekeurd door de gemeente. Dat betekent dat speeltuin de Bras maandag 4 mei haar hekken weer opent!!! Echter, wel onder de strikte voorwaarden die wij hebben beschreven in ons plan van aanpak. Hieronder de belangrijkste punten:

 • Onze openstelling verdelen we in drie tijdblokken, van elk een uur:
  13:30 – 14:30; 15:00 – 16:00; 16:30 – 17:30
  De 30-minutenperioden tussen de tijdblokken besteedt de toezichthouder aan het schoonmaken/desinfecteren van de speeltoestellen en ander materiaal, zoals tuinmeubilair en vaste zitbanken.

 

 • Per tijdblok worden maximaal 20 kinderen toegelaten.

 

 • Voor kinderen t/m 5 jaar oud dient er 1 ouder/begeleider aanwezig te zijn. De aanwezigheid van ouders/begeleiders voor deze leeftijdscategorie is conform ons normale beleid, alleen beperken we dit nu tot één ouder/begeleider. Dus geen mama én papa, maar mama óf papa;

 

 • Na het 1-uur-tijdblok worden de bezoekers vriendelijk doch dringend verzocht de speeltuin te verlaten, zodat er kan worden schoongemaakt. Kinderen/begeleiders die er al waren, mogen daarna opnieuw een uur in de speeltuin vertoeven, echter “nieuwe” kinderen/begeleiders hebben voorrang, waarbij het maximum van 20 kinderen geldt;

 

 • De ouders/begeleiders dienen de anderhalvemeterafstandregel ten opzichte van
  1. onze toezichthouder,
  2. andere ouders/begeleiders en
  3. andermans kinderen
  te allen tijde na te leven! De toezichthouder instrueert (vriendelijk) en handhaaft (duidelijk);

 

 • De speeltuin voorziet voorlopig niet in de volgende voorzieningen:

Gebruik van het toilet. Zorg dat je voordat je naar de speeltuin komt thuis het toilet hebt bezocht. Mocht de nood erg hoog zijn, dan kan het toilet worden gebruikt. Geef dit wel aan bij de toezichthouder, zodat het toilet direct na gebruik gedesinfecteerd kan worden.
Het snoepjes/frisjes/etc.-buffet. Neem zelf eten en drinken mee.
Gebruik van het losse materiaal. Hieronder vallen de zandbakspullen, driewielers en kleine fietsjes. De bezoekers mogen wel hun eigen klein materiaal meenemen, mits ze dit na afloop weer mee naar huis nemen.

 • Alle bezoekers zijn verplicht om bij intrede van de speeltuin hun handen met zeep te wassen bij de wasbak in het toilethok. We hebben hiervoor het hok voorzien van een zeepdispenser en afdroogpapier. Bij het verlaten van de speeltuin adviseren wij ten zeerste om ook de handen te wassen. Een goede reiniging van de handen is een van de strijdmiddelen tegen het coronavirus.

 

 • Indien onze toezichthouder merkt dat de regels niet worden opgevolgd en daardoor de situatie onhoudbaar wordt, dan zal de speeltuin genoodzaakt zijn haar hekken weer te sluiten.

 

Onze kinderen willen en moeten spelen. Speeltuin de Bras wil dat net zo hard, maar wel binnen de maatregelen die we allemaal zullen moeten naleven.

#samensterk #samendoen #samenspelen
Bestuur Vereniging Speeltuin de Bras