Integriteit

Speeltuin de Bras is een superleuke stichting met een fantastische speeltuin! Maar tegelijkertijd is Speeltuin de Bras zich er elke dag van bewust dat we ook een grote verantwoordelijkheid dragen: wij moeten ervoor zorgen dat onze doelgroep – het kind – de grootst mogelijke bescherming van ons krijgt. Vanuit het oogpunt van de wetgeving, maar ook vanuit het ethisch oogpunt.
Dat wij deze bescherming onvoorwaardelijk bieden, hebben we vastgelegd in ons integriteitsbeleid. Dit beleid hebben we vormgegeven in twee documenten:

  • Gedragscode medewerkers: wij vragen elke medewerker dit document te tekenen en zich daarmee te houden aan onze gedragscode inzake de omgang met kinderen. De tekst van onze gedragscode is hier in te zien.
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): Elke toezichthouder is in het bezit van een VOG Personen.