We gaan weer open! Maar dan net iets anders…

Speeltuin de Bras was de afgelopen weken gesloten. Op last van Gemeente Delft, maar ook op last van het bestuur: vanwege alle onduidelijkheid over het coronavirus kon de veiligheid van onze kinderen, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers niet worden gewaarborgd.

Dinsdag 21 april kondigde de Nederlandse regering aan dat een versoepeling van de coronamaatregelen is toegestaan voor onder andere sportverenigingen (de speeltuin valt onder deze categorie). NUSO (branche-organisatie), Sportfondsen (werkgever van onze toezichthouder) en Gemeente Delft (eigenaar van de speeltuin) hebben hierop een standpunt ingenomen en ons voorzien van adviezen en richtlijnen voor een “intelligente” openstelling van de speeltuin. De gemeente heeft wel als voorwaarde gesteld dat er een plan van aanpak moet worden ingediend, waarin beschreven is hoe speeltuin de Bras invulling geeft aan de “intelligente” openstelling, met nadruk op veiligheid, gezondheid, hygiëne en de geldende anderhalvemeterafstandregel.

Ons plan van aanpak is goedgekeurd door de gemeente. Dat betekent dat speeltuin de Bras maandag 4 mei haar hekken weer opent!!! Echter, wel onder de strikte voorwaarden die wij hebben beschreven in ons plan van aanpak. Hieronder de belangrijkste punten:

 • Onze openstelling verdelen we in drie tijdblokken, van elk een uur:
  13:30 – 14:30; 15:00 – 16:00; 16:30 – 17:30
  De 30-minutenperioden tussen de tijdblokken besteedt de toezichthouder aan het schoonmaken/desinfecteren van de speeltoestellen en ander materiaal, zoals tuinmeubilair en vaste zitbanken.

 

 • Per tijdblok worden maximaal 20 kinderen toegelaten.

 

 • Voor kinderen t/m 5 jaar oud dient er 1 ouder/begeleider aanwezig te zijn. De aanwezigheid van ouders/begeleiders voor deze leeftijdscategorie is conform ons normale beleid, alleen beperken we dit nu tot één ouder/begeleider. Dus geen mama én papa, maar mama óf papa;

 

 • Na het 1-uur-tijdblok worden de bezoekers vriendelijk doch dringend verzocht de speeltuin te verlaten, zodat er kan worden schoongemaakt. Kinderen/begeleiders die er al waren, mogen daarna opnieuw een uur in de speeltuin vertoeven, echter “nieuwe” kinderen/begeleiders hebben voorrang, waarbij het maximum van 20 kinderen geldt;

 

 • De ouders/begeleiders dienen de anderhalvemeterafstandregel ten opzichte van
  1. onze toezichthouder,
  2. andere ouders/begeleiders en
  3. andermans kinderen
  te allen tijde na te leven! De toezichthouder instrueert (vriendelijk) en handhaaft (duidelijk);

 

 • De speeltuin voorziet voorlopig niet in de volgende voorzieningen:

Gebruik van het toilet. Zorg dat je voordat je naar de speeltuin komt thuis het toilet hebt bezocht. Mocht de nood erg hoog zijn, dan kan het toilet worden gebruikt. Geef dit wel aan bij de toezichthouder, zodat het toilet direct na gebruik gedesinfecteerd kan worden.
Het snoepjes/frisjes/etc.-buffet. Neem zelf eten en drinken mee.
Gebruik van het losse materiaal. Hieronder vallen de zandbakspullen, driewielers en kleine fietsjes. De bezoekers mogen wel hun eigen klein materiaal meenemen, mits ze dit na afloop weer mee naar huis nemen.

 • Alle bezoekers zijn verplicht om bij intrede van de speeltuin hun handen met zeep te wassen bij de wasbak in het toilethok. We hebben hiervoor het hok voorzien van een zeepdispenser en afdroogpapier. Bij het verlaten van de speeltuin adviseren wij ten zeerste om ook de handen te wassen. Een goede reiniging van de handen is een van de strijdmiddelen tegen het coronavirus.

 

 • Indien onze toezichthouder merkt dat de regels niet worden opgevolgd en daardoor de situatie onhoudbaar wordt, dan zal de speeltuin genoodzaakt zijn haar hekken weer te sluiten.

 

Onze kinderen willen en moeten spelen. Speeltuin de Bras wil dat net zo hard, maar wel binnen de maatregelen die we allemaal zullen moeten naleven.

#samensterk #samendoen #samenspelen
Bestuur Vereniging Speeltuin de Bras

Speeltuin de Bras beraadt zich ivm. Corona

Lieve kinderen en bezoekers van de speeltuin,

Net als jullie hebben ook wij – het bestuur – dinsdagavond 21 april belangstellend gekeken naar de persconferentie van het kabinet en RIVM inzake de coronacrisis en dan met name de (nieuwe) maatregelen. Dezelfde avond heeft het bestuur telefonisch vergaderd en vastgesteld dat we nog in afwachting zijn van de standpunten van twee overkoepelende organisaties, voordat wij ons eigen standpunt zullen bepalen:

– Standpunt van Sportfondsen, de werkgever van onze toezichthouder
– Standpunt van NUSO, onze brancheorganisatie

Wij verwachten deze week berichtgeving van beide organisaties. Vervolgens zullen wij besluiten wanneer én hoe speeltuin de Bras weer open kan.

Wij hopen net als jullie allemaal zo snel als mogelijk onze kinderen weer te kunnen laten spelen in de speeltuin. Zorgvuldigheid is hierbij onze leidraad.

#WeesGezond #BlijfGezond
Bestuur Speeltuin de Bras

Speeltuin tot nader order dicht

Het zal niemand ontgaan zijn, Nederland gaat per dag meer en meer op slot in verband met de coronacrisis. Het bestuur van vereniging Speeltuin de Bras heeft de berichtgeving de afgelopen tijd nauwlettend gevolgd en is vandaag tot de conclusie gekomen dat het niet meer verantwoord is om de speeltuin de komende tijd open te houden. De speeltuin is een plek waar kinderen en volwassenen samenkomen en helaas is dat wat we nu even niet moeten doen.

We houden je hier en via Facebook op de hoogte wanneer we weer veilig open kunnen. Dank voor het begrip.

Bestuur Vereniging Speeltuin de Bras

Vrijwilligers, bedankt!

VrijwilligersuitjeSpeeltuin de Bras is een fantastische plek om een dag te vertoeven, dat weten we. Maar dat gaat niet zomaar… een “leger” aan vrijwilligers zorgt er elk jaar weer voor dat de speeltuin díe fantastische plek is. Een zondagdienst draaien als toezichthouder, helpen met het klein-/groen onderhoud, een woensdagmiddag-activiteit in goede banen leiden… dit is wat onze vrijwilligers doen!

De vereniging is trots op de vrijwilligers en is hen super dankbaar. Dat kunnen we schrijven… maar leuker is het als we ze allemaal meenemen naar een “vrijwilligers-bedankt!”-etentje. En dat is precies wat we 5 maart 2020 hebben gedaan en wat was het een leuke, gezellige en ontspannen avond!

Vrijwilligers, bedankt!

Wil je ook de speeltuin helpen? Kom eens langs of stuur een mailtje naar gosia@speeltuindebras.nl.

Vrijwilligers Speeltuin de Bras