We gaan weer open! Maar dan net iets anders…

Speeltuin de Bras was de afgelopen weken gesloten. Op last van Gemeente Delft, maar ook op last van het bestuur: vanwege alle onduidelijkheid over het coronavirus kon de veiligheid van onze kinderen, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers niet worden gewaarborgd.

Dinsdag 21 april kondigde de Nederlandse regering aan dat een versoepeling van de coronamaatregelen is toegestaan voor onder andere sportverenigingen (de speeltuin valt onder deze categorie). NUSO (branche-organisatie), Sportfondsen (werkgever van onze toezichthouder) en Gemeente Delft (eigenaar van de speeltuin) hebben hierop een standpunt ingenomen en ons voorzien van adviezen en richtlijnen voor een “intelligente” openstelling van de speeltuin. De gemeente heeft wel als voorwaarde gesteld dat er een plan van aanpak moet worden ingediend, waarin beschreven is hoe speeltuin de Bras invulling geeft aan de “intelligente” openstelling, met nadruk op veiligheid, gezondheid, hygiëne en de geldende anderhalvemeterafstandregel.

Ons plan van aanpak is goedgekeurd door de gemeente. Dat betekent dat speeltuin de Bras maandag 4 mei haar hekken weer opent!!! Echter, wel onder de strikte voorwaarden die wij hebben beschreven in ons plan van aanpak. Hieronder de belangrijkste punten:

 • Onze openstelling verdelen we in drie tijdblokken, van elk een uur:
  13:30 – 14:30; 15:00 – 16:00; 16:30 – 17:30
  De 30-minutenperioden tussen de tijdblokken besteedt de toezichthouder aan het schoonmaken/desinfecteren van de speeltoestellen en ander materiaal, zoals tuinmeubilair en vaste zitbanken.

 

 • Per tijdblok worden maximaal 20 kinderen toegelaten.

 

 • Voor kinderen t/m 5 jaar oud dient er 1 ouder/begeleider aanwezig te zijn. De aanwezigheid van ouders/begeleiders voor deze leeftijdscategorie is conform ons normale beleid, alleen beperken we dit nu tot één ouder/begeleider. Dus geen mama én papa, maar mama óf papa;

 

 • Na het 1-uur-tijdblok worden de bezoekers vriendelijk doch dringend verzocht de speeltuin te verlaten, zodat er kan worden schoongemaakt. Kinderen/begeleiders die er al waren, mogen daarna opnieuw een uur in de speeltuin vertoeven, echter “nieuwe” kinderen/begeleiders hebben voorrang, waarbij het maximum van 20 kinderen geldt;

 

 • De ouders/begeleiders dienen de anderhalvemeterafstandregel ten opzichte van
  1. onze toezichthouder,
  2. andere ouders/begeleiders en
  3. andermans kinderen
  te allen tijde na te leven! De toezichthouder instrueert (vriendelijk) en handhaaft (duidelijk);

 

 • De speeltuin voorziet voorlopig niet in de volgende voorzieningen:

Gebruik van het toilet. Zorg dat je voordat je naar de speeltuin komt thuis het toilet hebt bezocht. Mocht de nood erg hoog zijn, dan kan het toilet worden gebruikt. Geef dit wel aan bij de toezichthouder, zodat het toilet direct na gebruik gedesinfecteerd kan worden.
Het snoepjes/frisjes/etc.-buffet. Neem zelf eten en drinken mee.
Gebruik van het losse materiaal. Hieronder vallen de zandbakspullen, driewielers en kleine fietsjes. De bezoekers mogen wel hun eigen klein materiaal meenemen, mits ze dit na afloop weer mee naar huis nemen.

 • Alle bezoekers zijn verplicht om bij intrede van de speeltuin hun handen met zeep te wassen bij de wasbak in het toilethok. We hebben hiervoor het hok voorzien van een zeepdispenser en afdroogpapier. Bij het verlaten van de speeltuin adviseren wij ten zeerste om ook de handen te wassen. Een goede reiniging van de handen is een van de strijdmiddelen tegen het coronavirus.

 

 • Indien onze toezichthouder merkt dat de regels niet worden opgevolgd en daardoor de situatie onhoudbaar wordt, dan zal de speeltuin genoodzaakt zijn haar hekken weer te sluiten.

 

Onze kinderen willen en moeten spelen. Speeltuin de Bras wil dat net zo hard, maar wel binnen de maatregelen die we allemaal zullen moeten naleven.

#samensterk #samendoen #samenspelen
Bestuur Vereniging Speeltuin de Bras

Speeltuin de Bras beraadt zich ivm. Corona

Lieve kinderen en bezoekers van de speeltuin,

Net als jullie hebben ook wij – het bestuur – dinsdagavond 21 april belangstellend gekeken naar de persconferentie van het kabinet en RIVM inzake de coronacrisis en dan met name de (nieuwe) maatregelen. Dezelfde avond heeft het bestuur telefonisch vergaderd en vastgesteld dat we nog in afwachting zijn van de standpunten van twee overkoepelende organisaties, voordat wij ons eigen standpunt zullen bepalen:

– Standpunt van Sportfondsen, de werkgever van onze toezichthouder
– Standpunt van NUSO, onze brancheorganisatie

Wij verwachten deze week berichtgeving van beide organisaties. Vervolgens zullen wij besluiten wanneer én hoe speeltuin de Bras weer open kan.

Wij hopen net als jullie allemaal zo snel als mogelijk onze kinderen weer te kunnen laten spelen in de speeltuin. Zorgvuldigheid is hierbij onze leidraad.

#WeesGezond #BlijfGezond
Bestuur Speeltuin de Bras

Speeltuin de Bras laat zich niet kisten!

De Corona-crisis treft ons allemaal, in alle lagen van de samenleving. Dus het treft ook ons vertrouwde speeltuintje. Maar we richten ons op het licht aan het einde van de tunnel. Want we gaan ervan uit dat de crisis op een gegeven moment bezworen zal zijn. Daar werken we hard aan met z’n allen door de richtlijnen van de hogere instanties te volgen.
Intussen… het onderhoud van de speeltuin moet doorgaan. Anders wordt het een janboel in de speeltuin. Gelukkig hebben wíj Margo, onze toegewijde beheerder. Margo heeft deze week het gras in de speeltuin gemaaid en ervoor gezorgd dat de toiletten een make-over hebben gekregen. Zie de foto’s. Alle dank aan Margo en de op-1,5m-afstand-hulp die ze erbij heeft gehad.
Speeltuin de Bras is er straks (1 juni, misschien later, wie zal het zeggen…?) klaar voor om het hek open te doen voor kinderen, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. Het open hek geeft dan toegang tot een verzorgde speeltuin, zoals iedereen gewend is.
#Stayinside, #staysafe

                         

Speeltuin tot nader order dicht

Het zal niemand ontgaan zijn, Nederland gaat per dag meer en meer op slot in verband met de coronacrisis. Het bestuur van vereniging Speeltuin de Bras heeft de berichtgeving de afgelopen tijd nauwlettend gevolgd en is vandaag tot de conclusie gekomen dat het niet meer verantwoord is om de speeltuin de komende tijd open te houden. De speeltuin is een plek waar kinderen en volwassenen samenkomen en helaas is dat wat we nu even niet moeten doen.

We houden je hier en via Facebook op de hoogte wanneer we weer veilig open kunnen. Dank voor het begrip.

Bestuur Vereniging Speeltuin de Bras

Voorjaars knutselen 18 maart 2020

Beste bezoekers,

Op woensdag 18 maart 2020 van 14.00 tot ongeveer 16.00 is er weer een leuke activiteit in de speeltuin: Voorjaars knutselen!

 

Voor aanmelden kan je t/m 16 maart, terecht bij Margo op nummer: 06-41215588 of in de speeltuin zelf, om door te geven dat jouw kind(eren) komen. De kosten voor deze activiteit zijn: voor leden GRATIS en voor niet leden €2,-

Nog geen lid? Wordt lid voor maar € 15,- per jaar.

 

Met vriendelijke groet en tot 19 februari,

Vereniging Speeltuin de Bras