Verhuurinformatie

Gedurende de huurperiode is de speeltuin voorbehouden aan exclusief gebruik van de huurder. In de huur is het gebruik van elektriciteit en water, koelkast en vriezer, koffiezetapparaat (LET OP: dit apparaat is voor koffiebonen!!), waterkoker en magnetron, uiteraard alle speelfaciliteiten én het beheerdershok inbegrepen. Let wel, het beheerdershok heeft niet meer dan 16 m2 oppervlakte, staat vol met spullen en is daarom niet geschikt als binnengelegenheid voor het kinderfeestje (foto’s van het beheerdershok).

De speeltuin voorziet niet in consumpties, de huurder dient zelf voor de consumpties (excl. alcohol, zie “Gedragsregels en Voorwaarden” in ons modelcontract) te zorgen, het buffet voorziet hier niet in.

Er wordt gedurende de huurperiode geen toezicht door medewerkers van de speeltuin gehouden. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen, het juiste gebruik van de speeltuin en de naleving van onze gedragsregels en voorwaarden. Tevens dient de huurder ervoor zorg te dragen dat noch hij, noch zijn gasten overlast aan bewoners van naburige percelen veroorzaakt (bv. door harde muziek).

Middels het contactformulier op de verhuurpagina kunt u uw reservering aan ons kenbaar maken. U ontvangt een automatisch aangemaakte e-mail dat uw reservering in behandeling wordt genomen. Vervolgens nemen we per e-mail contact met u op om de modelovereenkomst ingevuld en getekend in te sturen. U dient binnen twee weken na uw reserveringsverzoek én niet later dan twee weken voor de gewenste huurdatum de overeenkomst terug te sturen aan verhuur@speeltuindebras.nl, bij voorkeur ingescand als pdf, maar een foto (bv. gemaakt met een smartphone) voldoet ook. Indien wij de ingevulde en getekende overeenkomst niet tijdig ontvangen, vervalt helaas de reservering en zetten we de datum in de verhuurkalender weer open.

U ontvangt per e-mail een kopie van de door ons getekende overeenkomst. De betaling dient uiterlijk twee weken voor de huurdatum aan ons te zijn overgemaakt. Het verschuldigde bedrag noteren wij op de overeenkomst, het rekeningnummer is NL39 INGB 0004 9391 40 t.n.v. Vereniging Speeltuin de Bras o.v.v. huur speeltuin [huurdatum].

De verhuurkalender geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Een zaterdag die “bezet” is, is reeds definitief (=overeenkomst getekend) aan een andere huurder vergeven. Hier kunt u niet meer op inschrijven. Een dag die “gereserveerd” is, is door een ander gereserveerd, echter de overeenkomst hiervoor is nog niet getekend. U kunt zich voor deze dag nog inschrijven. Het bestuur zal hierop volgend de ander verzoeken zijn reservering definitief te maken, door de overeenkomst getekend in te sturen. Indien hij/zij dit niet doet binnen de gestelde termijn (zie hierboven), krijgt u de gelegenheid de overeenkomst voor de betreffende dag getekend in te sturen om daarmee de huur aan u toegewezen te krijgen.
De statussen “gereserveerd” en “bezet” zijn voorzien van de initialen van de (potentiële) huurders. Zo kunnen ze zelf in de gaten houden of de reservering goed bij ons is doorgekomen.

Het modelcontract kunt u hier downloaden. In de overeenkomst zijn onze huurprijzen vermeld.

Gelieve de overeenkomst (ingescand als pdf of maak een foto ervan met uw smartphone) volledig ingevuld en getekend tijdig te e-mailen aan verhuur@speeltuindebras.nl. Eventueel kunt u de ingevulde en getekende overeenkomst ook inleveren in de speeltuin.

Wilt u meer informatie over de verhuur? Neem dan contact op via een e-mail: verhuur@speeltuindebras.nl.