ANBI-gegevens

Sinds 1 januari 2021 is onze stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit levert de stichting wat belastingvoordeel op, dat weer ten goede komt aan een gezonde financiële huishouding. Maar ook is deze aanwijzing aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de donateur. Wilt u meer lezen over ANBI? Bezoek dan de site van de Belastingdienst.

Een stichting met een ANBI-aanwijzing is verplicht onderstaande gegevens openbaar te maken:

Naam stichting Stichting speeltuin de Bras
RSIN / Fiscaal nummer 861768322
Bezoekadres Kingstonstraat 1
2612CV Delft
Doelstelling Speeltuin De Bras biedt de wijk een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speeltuin, waar de kinderen samen kunnen spelen en de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Speeltuin de Bras zet zich in voor een versterking van het saamhorigheidsgevoel in de wijk, door de volwassenen van nu met elkaar in contact te brengen. Maar ook door de kinderen, de volwassenen van de toekomst, verantwoordelijkheidsgevoel, respect en zorgzaamheid bij te brengen.
Beleid op hoofdlijnen
 • Het bestuur blijft zich inzetten voor het beheerd blijven van de speeltuin;
 • Het bestuur organiseert het benodigde onderhoud en ziet erop toe dat de speeltuin schoon en veilig is;
 • De beheerder ziet toe op een verantwoord gebruik van de speeltoestellen en ander speelgoed;
 • Door middel van berichtgeving op social media, internet en nieuwsbrieven houdt het bestuur de leden en wijkbewoners betrokken bij de sociaal-maatschappelijke functie van de speeltuin;
 • Gemeentelijke subsidie mag alleen ingezet worden voor onderhoud/vervanging speeltoestellen en groot onderhoud. Het bestuur ziet erop toe dat de subsidie conform afspraken wordt besteed;
 • Dekking van de overige kosten wordt verzorgd door donaties, zaterdagverhuur, opbrengsten buffet en activiteiten. Door middel van actieve werving (posters, flyers, nieuwsbrieven) zet het bestuur in op groei van het aantal donateurs;
 • De beloningen voor het bestuur bestaan uit de vrolijke gezichten van de kinderen, het gulle gelach tijdens het spelen en de dankbaarheid van de ouders/bezoekers. Geldelijke beloningen zijn niet aan de orde.
Dagelijks bestuur zie pagina “Dagelijks bestuur”
Activiteiten 2022

 • Summer Bras Party editie 2022 georganiseerd: super geslaagd!
 • Beheerdershuisje opgeknapt
 • Zaterdagverhuur aangevuld met enkele zondagen
 • Onderhoud uitgevoerd volgens het onderhoudsprogramma

2021

 • Beperkt activiteiten kunnen uitvoeren als gevolg van de nasleep van de pandemie
 • Tussen afloop delta-variant en opkomst omicron-variant volledig open geweest
 • Zaterdagverhuur voor een groot deel open kunnen stellen
 • Onderhoud uitgevoerd volgens het onderhoudsprogramma

2020

 • Geen activiteiten kunnen uitvoeren als gevolg van de Corona-pandemie
 • Onderhoud uitgevoerd volgens het onderhoudsprogramma
 • Transitie rechtsvorm “Vereniging” naar “Stichting” volbracht
 • Beveiligingscamera’s geïnstalleerd om vandalisme tegen te gaan

2019

 • Diverse activiteiten voor kinderen en gezinnen (Voorjaarsknutselen, Vaderdagknutselen, Halloweenviering e.d.)
 • Aanschaf en installatie materieel (duo-schommel, peuterschommel)
 • Zondagvrijwilligers voorzien van EHBO
 • Betaling via PIN (buffet) en iDeal (contributie) geïntroduceerd

2018

 • Diverse activiteiten voor kinderen en gezinnen (Paasknutselen, Sinterklaasknutselen, Halloweenviering e.d.)
 • Aanschaf en installatie materieel (peuterglijbaan, bandenschommel, wip)
 • Zondagvrijwilligers voorzien van EHBO
 • Summer Bras Party: een groots feest voor de wijk, buurt, Delft en verder

2017

 • Diverse activiteiten voor kinderen en gezinnen (Carnavalknutselen, Zomerbuffet, Halloweenviering e.d.)
 • Aanschaf en installatie materieel (duikelrek, veerelement, banken)
 • Zondagvrijwilligers voorzien van EHBO
 • Extra faciliteiten (partytent, statafels) voor zaterdagverhuur aangeschaft

2016

 • Diverse activiteiten voor kinderen en gezinnen (Paasknutselen, Foam kleien, Halloweenviering e.d.)
 • Aanschaf en installatie materieel (hangwip, valgrond)
 • Lustrumfeest: 4e lustrum (20 jaar) gevierd

2015

 • Diverse activiteiten voor kinderen en gezinnen (Krabbelfeest, Pannekoekenmiddag, Zomerbuffet e.d.)
 • Aanschaf speeltoestellen (fietsmolen, peuterfietsjes)
 • Ondertekening beheer- en onderhoudsoverkomst met gemeente Delft
 • Zaterdagverhuur geprofessionaliseerd

2014

 • Diverse activiteiten voor kinderen en gezinnen (Nazomerfeest, Moederdagknutselen, Vaderdagknutselen e.d.)
 • Vervanging speeltoestellen (ingebruikname kabelbaan, draaimolen)
 • Website speeltuindebras.nl opgezet
 • Zondagopening en zaterdagverhuur opgestart

2013

 • Diverse activiteiten voor kinderen en gezinnen (Paasmiddag, Lentefeest, Zomermarkt, Halloween e.d.)
 • Vervanging speeltoestellen (wip, kabelbaan, speelhuisje)
 • Facebookpagina opgezet
Jaarverslagen Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013