De speeltuin is een ANBI!

Klinkt nogal cryptisch, hè, “de speeltuin is een ANBI”. Maar als je “ANBI” vervangt door “Algemeen Nut Beogende Instelling”, dan klinkt het opeens een stuk leuker! Verenigingen die een algemeen nut dienen, kunnen zich bij de Belastingdienst aanmelden voor een ANBI-aanwijzing. En die hebben we vanaf 1 april 2014 toegewezen gekregen! Waarom wij daar blij mee zijn? Dat kun je lezen op onze ANBI-pagina.