“Speeltuinbende” de Bras

De Speeltuinbende 2015Woensdag 15 juli 2015 ontving de speeltuin hoog bezoek: de Speeltuinbende. De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met en zonder handicap. De missie van de Speeltuinbende is om ervoor te zorgen dat Nederlandse speeltuinen toegankelijk zijn voor àlle kinderen – met of zonder handicap – zodat alle kinderen samen kunnen spelen. De Speeltuinbende is een initiatief van Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

De gelegenheid voor dit bezoek was “De Gouden Glijbaan”-verkiezing van Omroep West. Deze verkiezing levert jaarlijks een speeltuin op, die zich de leukste speeltuin van Zuid-Holland mag noemen.

Druilerig -  Speeltuinbende 3015Op ongeveer (tot nu toe) de meest druilerige dag van deze zomer (herfst???) arriveerde klokslag 12:00 de Speeltuinbende met begeleiding in de speeltuin. We hadden van tevoren niet geheel begrepen dat het programma zou beginnen met de lunch van kinderen. Toen dat duidelijk werd, trokken we direct alle meubilair uit onze “kast” om zo de kinderen de gelegenheid te bieden om hun lunch aan tafel te kunnen nuttigen. Aan de volwassen begeleiding boden we een kopje koffie en thee aan.

Na de lunch werd aan de kinderen verzocht om, de regen ten spijt, de speeltoestellen en –faciliteiten te testen. En weet je wat nou zo leuk is… in een speeltuin is regen geen regen, hooguit een ietwat ongemakkelijke bijkomstigheid. De klimtoren is dan wat gladder, met een risico op vallen in zacht zand. Voor de rest: spelen, spelen, spelen!

Zover wij het van een afstand konden beoordelen, hadden de kinderen een groot plezier. Echter, we werden ook geconfronteerd met het feit dat onze speeltuin weinig rekening houdt met het gehandicapte kind. Een constatering, geen veroordeling.

De Speeltuinbende heeft onze ogen geopend en daar zijn we hun dankbaar voor. Tegelijkertijd gaan we geen loze beloftes doen over het in allerijl “vriendelijker maken van de speeltuin voor het gehandicapte kind”. Afspraken met de gemeente, budgeten, de wijksamenstelling etc… de inrichting van de speeltuin is tot stand gekomen door meerdere elementen. Maar als we een van de schommels gaan vervangen, zullen we dan overwegen om in plaats van een stoelschommel een nestschommel – ietwat meer vriendelijker voor het gehandicapte kind – te kiezen? Ja, dat zullen we zeker overwegen!

Eindrapport - Speeltuinbende 2015Op de foto hiernaast het eindrapport voor Speeltuin de Bras. Vrij vertaald: een voldoende. Wij zijn er trots op!

Wij danken Omroep West voor deze gelegenheid en de foto’s bij dit artikel. Tegen de Speeltuinbende en ouders zeggen we graag: “Tot in de speeltuin!”